Realitní makléřství

Antenor s.r.o. zprostředkovává nákup, prodej, pronájem, nebo výměnu nemovitosti mezi kupcem a prodávajícím, tj. stranou, která nemovitost poptává a stranou, která se majetku zbavuje.

Agentura provádí prezentaci nemovitostí na trhu za účelem propojení prodávajícího s kupcem, popřípadě poskytne zprostředkovatelskou službu. Má se za, že agentura poskytla základní zprostředkovatelské služby spojením prodávajícího s kupcem, doprovodem kupce na místo prohlídky nemovitosti a uspořádáním schůzky mezi kupcem a prodávajícím k vyjednávání a uzavření kupní smlouvy.