Realitné maklérstvo

Antenor s.r.o. sprostredkováva nákup, predaj, prenájom, alebo výmenu nehnuteľnosti medzi kupcom a predávajúcim, tj. stranou, ktorá nehnuteľnosť dopytuje a stranou, ktorá sa majetku zbavuje.

Agentúra vykonáva prezentáciu nehnuteľnosti na trhu s cieľom prepojenia predávajúceho s kupcom, poprípade poskytne sprostredkovateľskú službu. Má sa za, že agentúra poskytla základné sprostredkovateľské služby spojením predávajúceho s kupcom, sprievodom kupca na miesto prehliadky nehnuteľnosti a usporiadaním stretnutia medzi kupcom a predávajúcim na rokovanie a uzavretie kúpnej zmluvy.