Pravne usluge u poslovanju nekretninama

Pravna zaštita naših klijenata nam je glavni prioritet. U suradnji sa odvjetničkim timom svim klijentima pružamo kompletnu pravne usluge u poslovanju nekretninama (kupoprodaja, zakup, najam). Možete nam povjeriti sve poslove od provjere dokumentacije do uknjižbe vlasništva i promjene posjeda.

Kako je pravna sigurnost za Vas najvažniji čimbenik pri kupoprodaji nekretnine, dokumentacija se temeljito provjerava. Svaka kupoprodaja nekretnine je drugačija, stoga je, u pravnom smislu, vrlo bitno reagirati temeljito i učinkovito. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naš iskusan tim garantira kvalitetno rješenje za svaku situaciju u što je moguće kraćem roku.

Za svoje klijente agencija Antenor d.o.o. napraviti će provjeru svih dokumenata i odraditi sve što je potrebno da se pravni posao kupoprodaje nekretnine privede kraju:
  • Vlasnički list
  • Uporabna dozvola
  • Posjedovni list
  • Izvadak iz katastra
  • Kupoprodajni predugovor
  • Kupoprodajni ugovor
  • Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva
  • Pomoć pri pripremi dokumentacije za poreznu upravu
  • Predaja na Katastar za promjenu posjeda