Právne služby v oblasti nehnuteľností

Našou hlavnou prioritou je právna ochrana našich klientov. V spolupráci s tímom právnikov poskytujeme klientom kompletné služby v oblasti nehnuteľností (nákup, prenájom, lízing) všetkým klientom. Môžete nám zveriť všetky úkony od kontroly dokumentácie až po registrácii vlastníctva a zmenu vlastníctva.

Vzhľadom k tomu, že právna istota je pre Vás pri nákupe nehnuteľností najdôležitejším faktorom, je dokumentácia dôkladne preverovaná. Každý nákup nehnuteľností je odlišný, takže v právnom zmysle je veľmi dôležité reagovať dôkladně a účinne. Vďaka dlhoročným skúsenostiam náš odborný tím zaručuje kvalitné riešenie každej situácie v čo najkratšom čase.

Pre svojich klientov realitná agentúra Antenor s.r.o. vykonáva kontrolu všetkých dokumentov a robí všetko, čo je nevyhnutné na ukončenie právneho úkonu pri kúpe nehnuteľností:
  • Vlastnícky list
  • Povolenie na užívanie
  • Zoznam vlastníkov
  • Výpis z katastra nehnuteľností
  • Zmluva o budúcej zmluve - kúpnej
  • Kúpna zmluva
  • Návrh na zápis vlastníckych práv
  • Pomoc pri spracovaní dokumentácie pre Daňovú správu
  • Podanie potrebnej dokumentácie Katastrálnemu úradu k zápis zmeny majiteľa