404

, , Nin, Nin
414.360,00 €
Stavebný - bytový,

Nin - Zaton - Stavebný - bytový - predaj

3.453,00 m²
600m
125-1