Investor consulting

Poskytujeme poradenské služby investorom pri renovácii, modernizáciu existujúcej, alebo plánovanej výstavbe nového objektu. Taktiež poskytujeme všetky služby týkajúce sa zhromažďovanie všetkých potrebných povolení od výstavby až k samotnému odovzdanie kľúčov.

Služby, ktoré ponúkame, Vám pomôžu realizovať Vaše plány a nápady, vybrať kvalitného projektanta a dodávateľa stavebných prác. To všetko sa deje za pomoci odborníkov, profesionálov z rôznych oblastí, ktorí tvoria jeden tím. Úspechu v takýchto projektoch možno dosiahnuť len v korektnom vzťahu s vlastníkmi, investormi, klientmi a všetkými spoločníkmi, ktorí sa zaviazali ukončiť tento druh práce v čo najkratšom čase.