Poradenství pro investory

Poskytujeme poradenské služby investorům při renovaci, modernizaci stávající, nebo plánováné výstavbě nového objektu. Rovněž poskytujeme veškeré služby týkající se shromažďování všech nezbytných povolení od výstavby až k samotnému předání klíčů.

Služby, které nabízíme, Vám pomohou realizovat Vaše plány a nápady, vybrat kvalitního projektanta a dodavatele stavebních prací. To vše se děje za pomoci odborníků, profesionálů z různých oblastí, kteří tvoří jeden tým. Úspěchu v takovýchto projektech lze dosáhnout pouze v korektním vztahu s vlastníky, investory, klienty a všemi společníky, kteří se zavázali ukončit tento druh práce v co nejkratším čase.