Haus im Bau, Verkauf, Nin, Nin
205.000,00 €
Haus im Bau,

Nin - Haus im Bau - Verkauf

100,00 m²
140m
714-1
Haus im Bau, Verkauf, Nin, Nin
235.000,00 €
Haus im Bau,

Nin - Haus im Bau - Verkauf

120,00 m²
140m
761-1
Doppelhaus, Verkauf, Vrsi, Mulo
185.000,00 €
Doppelhaus,

Vrsi - Mulo - Doppelhaus - Verkauf

87,80 m²
200m
734-1
Apartment am Meer, Verkauf, Nin, Nin
95.000,00 €
Apartment am Meer,

Nin - Apartment am Meer - Verkauf

55,00 m²
120m
602-1
Haus im Bau, Verkauf, Privlaka, Privlaka
575.000,00 €
Haus im Bau,

Privlaka - Haus im Bau - Verkauf

210,00 m²
194.94m
860-1
Luxus-Haus, Verkauf, Nin, Zaton
420.000,00 €
Luxus-Haus,

Nin - Zaton - Luxus-Haus - Verkauf

161,00 m²
1100m
701-1
Baugründstück, Verkauf, Nin, Zaton
120.000,00 €
Baugründstück,

Nin - Zaton - Baugründstück - Verkauf

305,00 m²
300m
859-1
Luxus-Haus, Verkauf, Nin, Zaton
490.000,00 €
Luxus-Haus,

Nin - Zaton - Luxus-Haus - Verkauf

139,15 m²
300m
847-1
Baugründstück, Verkauf, Vrsi, Vrsi
30.000,00 €
Baugründstück,

Vrsi - Baugründstück - Verkauf

500,00 m²
715-1