Haus im Bau, Verkauf, Nin, Nin
235.000,00 €
Haus im Bau,

Nin - Haus im Bau - Verkauf

120,00 m²
140m
761-1
Haus im Bau, Verkauf, Vrsi, Mulo
195.000,00 €
Haus im Bau,

Vrsi - Mulo - Haus im Bau - Verkauf

118,88 m²
450m
836-1
Haus am Meer, Verkauf, Privlaka, Privlaka
320.000,00 €
Haus am Meer,

Privlaka - Haus am Meer - Verkauf

270,66 m²
700m
832-1
Reihenhaus, Verkauf, Zadar, Zadar
145.000,00 €
Reihenhaus,

Zadar - Arbanasi - Reihenhaus - Verkauf

110,00 m²
828-1
Haus am Meer, Verkauf, Nin, Nin
350.000,00 €
Haus am Meer,

Nin - Haus am Meer - Verkauf

200,00 m²
819-1
Alleinstehendes Haus, Verkauf, Vir, Vir
228.000,00 €
Alleinstehendes Haus,

Vir - Alleinstehendes Haus - Verkauf

118,00 m²
50m
274-1
Alleinstehendes Haus, Verkauf, Nin, Vrsi
270.000,00 €
Alleinstehendes Haus,

Vrsi - Alleinstehendes Haus - Verkauf

135,00 m²
427-1
Doppelhaus, Verkauf, Vrsi, Zukve
135.000,00 €
Doppelhaus,

Vrsi - Zukve - Doppelhaus - Verkauf

102,00 m²
814-1
Doppelhaus, Verkauf, Vrsi, Zukve
130.000,00 €
Doppelhaus,

Vrsi - Zukve - Doppelhaus - Verkauf

113,17 m²
100m
813-1